imam ahlul bayt

11Sep09

Imam Baqir ra

Amirul Mukminin mengatakan ‘cara yang paling baik dalam memperantarai orang yang bertawassul adalah iman kepada Allah SWT dan sedekah dengan sembunyi-sembunyi; kerana hal itu dapat menghapuskan kesalahan dan meredakan amarah Tuhan. Dan juga amal-amal yang baik, kerana ia dapat menghindarkan diri kita dari kematian yang buruk dan menghindarkan diri dari musuh yang mengancam kelemahan diri kita.’

Imam Ar-Ridha

Rasulullah saw bersabda: Sedekah melalui tangan itu dapat menghindarkan diri dari mati (dalam keadaan) tidak baik, dan menjaga diri kita dari tujuh puluh macam bencana.

Imam Ash-Shadiq meriwayatkan tentang sifat-sifat Amir Al-Mukminin r.a.

 ‘Sesungguhnya beliau berkata: Istighfar itu menambah rezki.’

Diriwayatkan Amir Al-Mukminin berkata:

Perbanyaklah istighfar, niscaya engkau akan mendapatkan banyak rezki

Ash-Shadiq ra:

Sesungguhnya doa dapat mengubah qadha dan orang mukmin yang berbuat dosa akan dijauhkan dari rezki kerana dosanya.

Abu Al-Hassan 

Musa: Berdoalah kamu! Kerana doa yang kamu panjatkan kepada Allah dapat menolak bala. Dia telah menetapkan qadha’ dan qadar, sekarang tinggal perlaksanaannya. Tetapi bila dipanjatkan kepadaNya doa untuk menghilangkan bala, Ia pun akan menghilangkannya

Ar-Ridha ra: Orang yang melakukan silaturahmi sama halnya dengan menambah umurnya tiga puluh tahun. Kerana Allah akan memanjangkan umurnya tiga puluh tahun, dan Allah dapat saja berbuat segala sesuatu yang Dia kehendaki.

Abu Ja’far ra

Memperbanyak silaturahmi dapat membersihkan segala amal perbuatan, mengembangkan harta, menolak bencana, memudahkan hisab (perhitungan) dan memperpanjang umur.

 

Advertisements


No Responses Yet to “imam ahlul bayt”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: